IV1 - tehničar računarstva

Odjeljenjski starješina: Slavica Knežević

 • Bogun Marko
 • Gnjatić Strahinja
 • Daljević Jelena
 • Delić Milana
 • Žerić Arnes
 • Zec Tamara
 • Zubanović Adi
 • Jakupović Muhamed
 • Kantar Bojan
 • Karlica Miloš
 • Knežević Aleksandar
 • Kolik Lejla
 • Lazić Nikola
 • Lahovski Marija
 • Mikić Vladan
 • Milovanović Nina
 • Miljević Aleksa
 • Nasić Ajdina
 • Nikolić Vesna
 • Ritan Nikolina
 • Crnić Medina