Aktiv društvenih predmeta i fizičkog vaspitanja

 • Boris Gavrić, istorija i kultura religija
 • Rada Maričić, demokratija i ljudska prava
 • Tamara Puzigaća, demokratija i ljudska prava
 • Jelena Topić, demokratija i ljudska prava
 • Željko Drinić, fizičko vaspitanje
 • Marija Kolundžija, fizičko vaspitanje
 • Miodrag Stojanović, fizičko vaspitanje
 • Saša Đukić, fizičko vaspitanje
 • Dejan Kragulj, pravoslavna vjeronauka
 • Amela Softić, islamska vjeronauka
 • Marko Vidović, Katolička vjeronauka