Aktiv stručnih predmeta

  Elektro grupa predmeta:

 • Zorica Jovanović
 • Nenad Vukota
 • Milena Škobić
 • Tihomir Krčmar
 • Goran Knežević
 • Miroslav Popović
 • Milijana Vučenović
 • Dragana Krčmar
 • Zlatko Porić
 • Milan Dragić
 • IT grupa predmeta:

 • Radoslav Ćurić
 • Gorana Đulkić
 • Danica Trubarac
 • Miroslav Kovačević
 • Branko Šalabalija
 • Mašinska grupa predmeta:

 • Mile Sredić
 • Rajko Risojević
 • Ostalo:

 • Gordana Novak (osnove preduzetništva)
 • Branka Latinović (ekologija i zaštita životne sredine)
 • Rajko Milanović (saradnik u nastavi)