Elektrotehnička škola Prijedor | Direktor

Dragoja Mijić


Rođen je 01.07.1956. godine. Elektrotehničku školu u Prijedoru završio je 1975. godine, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 1979. godine a postdiplomski studij završio je 1989. godine na Elektrotehničkom fakultetu (sada Fakultet elektrotehnike i računarstva) u Zagrebu i stekao zvanje magistara elektrotehničkih nauka. Od 1979. do 2004. godine radio je u privredi na mnogim poslovima od čega 3 godine tehnički direktor i 12 godina direktor preduzeća. Od novembra mjeseca 2004. godine radi u školi. 17.06.2013. godine postavljen je za vršioca dužnosti direktora škole, a 27.12.2013.godine za direktora škole. 28.12.2017. godine imenovan je za direktora u drugom mandatu.