II1 - tehničar informacionih tehnologija

Odjeljenjski starješina: Jasmin Bapić

 • Vukmir Miloš
 • Gavranović Bogdan
 • Gnjatić Marija
 • Gnjatović Andrej
 • Došenović Dragan
 • Đervida Slaven
 • Zec Marko
 • Ivanović Đorđe
 • Kantar Lana
 • Kovačević Nikola
 • Kondić Janko
 • Kondić Pavle
 • Kulašić Mersiha
 • Makivić Stefan
 • Marinović Željana
 • Mikanović Luka
 • Milosavljević Miloš
 • Radaković Nikola
 • Stanar Milana
 • Stepanov Luka
 • Stojnić Sara
 • Stupar Bogoljub-Boro
 • Tadić Marija
 • Tomić Andrej
 • Trbojević David
 • Tubin Jelena
 • Cvijić Elena
 • Švraka Olivera