Ученици

ЕЛЕКТРИЧАР | III СТЕПЕН

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕУченици сјмера Електричар по завршетку школовања биће потпуно оспособљени да:

- Посједује теоријска и практична знања из основа електротехнике;
- Познаје електротехничке материјале, електричне и електронске компоненте и склопове;
- Изводи електромонтерске радове и врши потребна мјерења;
- Посједује основна знања за монтажу, испитивање и контролу, пуштање у рад, руковање и одржавање електроенергетских постројења и уређаја;
- Познаје основна импулсна кола и основна интегрисана кола;
- Посједује основна знања о инсталирању и програмирању PLC уређаја (програмабилних логичких контролера PLC – Programmable Logic Controllers);
- Посједује основна знања за функционални рад и инсталирање основних елемената аутоматике.
ОПИС ПОСЛОВА


Електричари разводе електричне каблове и одржавају електричне мреже у објектима и на далеководима. Електричари производе, монтирају, контролишу и одржавају електронске склопове, уређаје и опрему, изводе електромонтерске радове и врши потребна мјерења те одржавају и поправљају уређаје и опрему. Могу радити у индустрији и разним организацијама које требају њихове услуге. Да би могли успјешно радити, морају познавати начела рада електронских мјерних инструмената, поступке обраде материјала и компонената, дјеловање спојева, саставних дијелова и механизама који се примјењују у електронским уређајима. Требају познавати електронске компоненте и дигиталну електронику. Приликом рутинског сервиса они инсталирају, тестирају и поправљају опрему, како би провјерили да ли исправно функционише.Воде детаљне биљешке о сваком дијелу опреме, како би били евидентирани подаци о поправцима и проблемима. Када настане квар на електроничкој опреми, прво требају проучити начин рада опреме. Затим провјеравају уобичајене узроке кварова, као што су губитак веза или оштећење на компонентама. Ако не могу утврдити узрок квара рутинском провјером, користе се нацртима и произвођачевим спецификацијама које садрже разна упутства за локацију проблема. Поједини дијелови опреме могу се самодијагностицирати, што олакшава посао. Када открију извор проблема, отклањају кварове струјнога кола, замјењују дефектне компоненте и водове, те прилагођавају и калибрирају опрему ручним алатом, као што су клијешта и одвијачи, као и мјерним инструментима.


РАДНИ УСЛОВИ


У послу се не могу избјећи неугодни положаји тијела. Подижу и спуштају апарате с којима раде, пуно се сагињу, клече, а и подвлаче се испод опреме. У индустрији раде смјенски, а погони у којима раде могу бити бучни, нечисти и слабо прозрачени. Електричари у сервисима електронске опреме углавном раде у просторијама које су мирне, освијетљене и прозрачене. Морају се спремно одазвати позиву клијената. Дио времена проводе на терену и на путовању. Морају слиједити мјере заштите на раду, како би избјегли мање опекотине и озљеде настале од струјног удара.


ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ


Због рада с разнобојним и ситним дијеловима опреме, за електричаре нужан је услов добар вид на близину и способност разликовања основних боја. Морају имати спретност руку и прстију те добру координација покрета с видним подацима. Требају бити физички и психички здраве особе. Психички нестабилне особе и особе склоне алкохолизму нису погодне за ово занимање. Способност да се брзо и тачно утврди квар једна је од најважнијих способности у овом занимању. Како би савладала захтјеве занимања, особа мора бити бар просјечно интелектуално развијена. Морају имати и способност рјешавања техничких проблема као и склоност прецизном раду. Због честог комуницирања с муштеријама пожељне су емоционално стабилне и љубазне особе.


ОСПОСОБЉАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ


Оспособљавање за занимање електричара одвија се у средњим стручним школама и траје три године. Будући да занимање елетричара није могуће изучити претежно практичним приступом, за разлику од једноставнијих занатских занимања, нагласак је на знању. Наиме, електронски елемент или склоп не мијења се зато што се на њему може опазити да је неисправан, већ зато што се то може утврдити размишљањем. Они који раде у овом занимању раде прво као помоћници у сервисима и предузећима или се запошљавају у творницама. У сервисима постоје релативно добре могућности зараде.


ЗАПОШЉАВАЊЕ


Електротехника је област која се дуги низ година највише и најбрже развија. По завршетку образовања потребно се стално усавршавати и пратити свјетска достинућа. То је и разлог зашто се млади људи највише опредјељују да им животни позив буде електротехника. Свршени ученици наше школе, који су похађали смјер електричар, имају широке могућности запошљавања у свим електродистрибутивним односно електропривредним предузећима, производним предузећима, занатским радњама које се баве услугама везаним за електро инсталације, могу да покрену сопствени бизнис и сл. Потреба за оваквом врстом занимањима које се школује у нашој школи исказује се у цијелој Европи. И што је најважније свршени ученици наше школе се одмах могу укључити у послове потребне послодавцу.


    Пратите нас:

© 2004-2020. ЈУ Електротехничка школа Приједор. Сва права задржана. | Powered by MK Multimedia