Огласи

ОГЛАСИ

ЈУ Електротехничка школа ПриједорОгласи
  Распоред часова - важи од 24.01.2022. године
  Распоред полагања матурског и завршног испита у јунском испитном року школске 2020/2021. године
  БЕСПЛАТНИ online курс HTML-a и CSS-a, који поклања ITAcademy
  Распоред учионица - важи од 01.02.2021. године
  IV1 - Преглед одабраних тема за матурски рад и избора изборног предмета
  IV2 - Преглед одабраних тема за матурски рад и избора изборног предмета
  IV3 - Преглед одабраних тема за матурски рад и избора изборног предмета
  III45 - аутоелектричари - Преглед одабраних радова за израду завршног рада
  III45 - електричари - Преглед одабраних радова за израду завршног рада
  Техничар ИТ-листа предмета са питањима из изборног предмета на матурском испиту
  Техничар мехатронике-листа предмета са питањима из изборног предмета на матурском испиту
  Техничар електроенергетике-листа предмета са питањима из изборног предмета на матурском испиту
  Шаблон за писање матурског рада са упутствима за писање рада
  Шаблон за писање завршног рада са упутствима за писање рада
  Табеларни преглед школског календара за школску 2020/2021. годину
  Опремљеност школе
  Етички кодекс за раднике и ученике средње школе
  Програм Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза
  Протокол о поступању у случајвема вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему РС