Elektrotehnička škola Prijedor | Pedagog

Dragana Latinović Sadžakov - na porodiljskom odsustvu

Rođena je 01.10.1978. godine. Gimnaziju „Sveti Sava“ u Prijedoru je završila 1997. godine, a Filozofski fakultet odsjek pedagogije u Banjoj Luci 2003. godine i stekla zvanje diplomirani pedagog. Radi od 2006. godine u Elektrotehničkoj školi na poslovima školskog pedagoga.

Jovana Milovac - zamjena od 01.03.2017. do 21.06.2018.

Rođena je 20.12.1982. godine. Gimnaziju "Jovan Cvijić" u Modriči završila je 2001. godine, a Filozofski fakultet odsjek pedagogije u Banjoj Luci 2007. godine. Radila je u Predškolskoj ustanovi "Mladost" u Šipovu i Osnovnoj školi "Petar Kočić" u Mrkonjić Gradu.