I1 - tehničar informacionih tehnologija

Odjeljenjski starješina:Gorana Đulkić

 • Bahonjić Hana
 • Vuković Elena
 • Gavranović Luka
 • Gajić Aleksa
 • Grujičić Ozren
 • Despot Vladimir
 • Zavišić Marija
 • Zorić Dragan
 • Javorić Luka
 • Jelisić Luka
 • Jovanić Milica
 • Končar Katarina
 • Kos Savo
 • Kotaraš Nemanja
 • Krupić Ishar
 • Matijaš Jelana
 • Matijaš Tara
 • Mikanović Dušica
 • Milanović Milana
 • Milišić Sofija
 • Pavković Segej
 • Puača Danilo
 • Softić Zijad
 • Ćurguz Vukašin