Elektrotehnička škola Prijedor | Sekretar

Dragica Šurlan


Rođena je 13.09.1956. godine. Završila je Upravnu školu u Prijedoru 1984. godine. Od 1977. godine radi u Radnoj zajednici Centra za usmjereno obrazovanje Prijedor, a od 1992. godine u Elektrotehničkoj školi na poslovima sekretara škole.