Ученици

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА | IV СТЕПЕН

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ


Образовни профил Електротехничар мултимедија представља савремен програм школовања за нека од најзанимљивијих и најтраженијих занимања. Ученицима овог профила пружамо комбинацију знања која омогућавању креативно изражавања кроз комбиновање звука, слике, анимације и видеа. Полазници стичу знања која се тичу како хардверских, тако и софтверских компоненти битних за израду мултимедијалних садржаја који своју примену имају у креирању програма, у оглашавању, дизајну, мултимедијалним презентацијама.

Ученици сјмера Електротехничар мултимедија по завршетку школовања биће потпуно оспособљени да:

-Раде у радио и ТВ центрима и студијима
-Одржавају дигиталне и аналогне аудио и видео уређаје
-Примјењују савремене софтверске мултимедијалне алате у аудио и видео продукцији, оглашавању, дизајну...
-Обављају послове у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини…
-Користи софтвер за аудио продукцију је Sound Forge, Adobe Audition, FL Studio и сл.
-Користи софтвер за видео продукцију као што је Sony Vegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects и сл.
-Користи софтвер за графички дизајн као што је Corel Draw, Adobe Photoshop и сл.
-Користи софтвер из области 3D анимације као што је 3D Studio Max и сл.
ОПИС ПОСЛОВА


Одржава дигиталне и аналогне аудио и видео уређаје (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.) Ради у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.) Поставља и одржава интерне, сателитске и кабловске телевизије и обавља послове провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга. Примењује савремене софтверске мултимедијалне алате у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WEB дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима. Обавља и послове у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини... Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору, углавном сједећи.


РАДНИ УСЛОВИ


Техничари мултимедија раде у затвореном простору нормалне температуре и влажности. Већи дио послова обављају сједећи, осим послова сервисирања опреме, при којима је потребна покретљивост и рад у стојећем положају. Техничари мултимедија који су запослени у радио и тв станицама, продукцијским кућама и сличним компанијама, често раде у поподневним и ноћним смјенама, викендима и празницима. Данас увођење аутоматизације у многе системе полако смањује потребу рада техничара мултимедије у смјенама. Послови захтијевају знатније напрезање вида, јер се ради с врло ситним детаљима (видео монтажа и сл.), па се евентуални проблеми с видом могу погоршати. Техничари мултимедија самостални су у свом послу, одговорни за свој рад и врло креативни.


ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ


Послови техничара мултимедија захтијевају добар вид, слух и добро распознавање боја. Такође, техничар мултимедија који се бави видео и аудио монтажом требало би да посједује особине као што су креативност, одговорност, упорност и смисао за графички дизајн. Сналажење у непредвиђеним ситуацијама, способност техничког и аналитичког рјешавања проблема придоноси успјеху у раду. Нужна је прецизност и савјесност у раду. За теренске послове пожељна је и добра физичка спрема. Пожељно је да су комуникативни, како би могли успјешно сарађивати међусобно и са осталим колегама. Дакле, смјер обухвата широк дијапазон врло интересантних области у којима сваки ученик може да задовољи интересовања и развије креативност.


ОСПОСОБЉАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ


Са завршеном средњом електротехничком школом четверогодишњег трајања и положеним матурским испитом добија се диплома техничара мултимедије. Општим стручним садржајима у првој години средњег образовања те посебним програмским садржајима за то усмјерење у завршним годинама образовања стичу се добре теоретске основе и знања за послове у пракси. Вјештине за рад стичу се практичном наставом у радионицама и специјализованим кабинетима за мултимедијалну наставу. Посебност овог занимања јест потреба сталног усавршавања због изразито динамичног развоја и промјена у рачунарству и технологијама које се баве израдом мултимедијалних садржаја. Напредовање у раду могуће је специјализацијом за одређену врсту посла. Напредовати се може и наставком образовања на факултету електротехничке или сродне струке.


ЗАПОШЉАВАЊЕ


Пошто наши програми у потпуности подржавају постојећу конвергенцију,односно синергију постојећих индустрија, моћи ћете да се запослите и у продукционој и телевизијској станици, у телекому ( чак и у најатрактивнијем делу мобилне телефоније који се бави преносом слике и звука), као и у предузећима која се баве производњом и креирањем рачунарским мултимедијалних садржаја. Чекају вас послови одржавања хардвера и софтвера савремених мултимедијалних система, оперативни послови техничара студија, контроле слике, снимања и обраде звука, видео монтаже, графичке станице и тд. А ако желите да наставите своје школовање, моћи ћете да студирате на Електротехничком факултету, на Факултету драмских умјетности ( сви филмско-телевизијски ФТВ смерови), на Факултету организационих наука, на свим факултетима информатике, на факултетима за менаджмент, Умјетничким академијама које се баве производњом или обрадом слике или звука.


    Пратите нас:

© 2004-2020. ЈУ Електротехничка школа Приједор. Сва права задржана. | Powered by MK Multimedia